Zespół Aspergera: Co To i Jak Pomóc?

Zespół Aspergera: Co To i Jak Pomóc?

Zespół Aspergera to łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu. Osoby z tym zaburzeniem mają trudności z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, komunikacją oraz mają specyficzne zainteresowania i sztywne zachowanie. Terapia poznawczo-behawioralna, terapia kognitywna oraz terapia behawioralna są często stosowane w leczeniu zespołu Aspergera. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe, ponieważ umożliwiają szybkie podjęcie działań, które pomagają dziecku funkcjonować…