Poznaj Zasady Pracy Asystenta Rodziny i Jak Nim Zostać

Poznaj Zasady Pracy Asystenta Rodziny i Jak Nim Zostać

Asystent rodziny to nowy zawód wprowadzony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jego głównym celem jest wsparcie rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny pracuje w środowisku zamieszkania rodziny i pomaga w przezwyciężaniu trudności oraz poprawie sytuacji życiowej. Aby zostać asystentem rodziny, należy spełnić pewne wymogi formalne i uzyskać odpowiednie…